Välkommen att boka kultur och i skolan och förskolan! 


Nu finns en ikon på V-klass för Botkyrka kommuns skolor som leder direkt hit till sajten.


Botkyrkas kulturella allemansrätt ger alla barn och ungdomar i Botkyrka ett rikt och varierat kulturprogram av hög konstnärlig och pedagogisk kvalitet.  Här ryms kulturella upplevelser och eget skapande.

En aktivitet per årskurs är utvald och räcker till samtliga elever och återkommer varje läsår -  en "kulturgaranti"!   Det ska vara lätt att integrera kulturupplevelsen i den ordinarie undervisningen. Det blir en rättighet för alla elever i Botkyrka.

Botkyrkas kulturella allemansrätt innehåller dessutom förskolans program, ett omfattande program med stöd av den statliga satsningen Skapande skola och möjligheter till projekt med tematisk fördjupning.

Ingen kostnad för barn och unga i skolor och förskolor i Botkyrka!