Välkommen att boka kultur till skolan och förskolan! 
  

Botkyrkas kulturella allemansrätt ger alla barn och elever i Botkyrka ett rikt och varierat kulturprogram med konstnärlig och pedagogisk kvalitet.  Kulturella upplevelser och eget skapande.

En aktivitet per årskurs i grundskolan är utvald att räcka till samtliga elever och återkommer varje läsår -  en "kulturgaranti"!  En rättighet för alla elever i Botkyrka.  Det ska vara lätt att integrera kulturupplevelsen i den ordinarie undervisningen. Utan kostnad för skolan eller förskolan.

Botkyrkas kulturella allemansrätt innehåller dessutom förskolans program, ett omfattande program med stöd av den statliga satsningen Skapande skola, fortbildning och projekt med tematisk fördjupning.