Välkommen att boka kultur till skolan och förskolan i Botkyrka! 
  

Botkyrkas kulturella allemansrätt ger alla barn och elever i Botkyrka ett rikt och varierat kulturprogram med konstnärlig och pedagogisk kvalitet.  Kulturella upplevelser och eget skapande.

En aktivitet per årskurs i grundskolan är utvald att räcka till samtliga elever och återkommer varje läsår -  en "kulturgaranti"!  En rättighet för alla elever i Botkyrka, utan kostnad för skolan eller förskolan. Det ska vara lätt att integrera kulturupplevelsen i den ordinarie undervisningen.

Botkyrkas kulturella allemansrätt innehåller dessutom förskolans program, ett omfattande program med stöd av den statliga satsningen Skapande skola, fortbildning och projekt med tematisk fördjupning.