Boka kultur till skolan och förskolan i vår!

 

Botkyrkas kulturella allemansrätt är ett stort och varierat program med konstnärlig och pedagogisk kvalitet. Kulturella upplevelser och eget skapande för alla barn och elever i Botkyrka.

En rättighet för barn och elever i Botkyrka, utan kostnad för skolan eller förskolan. Det ska vara lätt att integrera kulturupplevelsen i vardagen.

En aktivitet per årskurs i grundskolan är utvald att räcka till samtliga elever och återkommer varje läsår -  en kulturgaranti!  

Dessutom finns här förskolans aktiviteter, ett omfattande program med stöd av den statliga satsningen Skapande skola, fortbildning och projekt med tematisk fördjupning.

Välkommen att boka!

Nu kan du följa Botkyrkas kulturella allemansrätt på Facebook!

 

"Speglingens oförutsägbarhet utgör konstens storhet" (Athena Farrokhzad)