God fortsättning!


Välkommen att boka kultur till skolan och förskolan! 

 

Nu finns en ikon på V-klass för Botkyrka kommuns skolor som leder direkt hit till sajten.
 

Botkyrkas kulturella allemansrätt ger alla barn och ungdomar i Botkyrka ett rikt och varierat kulturprogram med konstnärlig och pedagogisk kvalitet.  Kulturella upplevelser och eget skapande.

En aktivitet per årskurs i grundskolan är utvald och räcker till samtliga elever och återkommer varje läsår -  en "kulturgaranti"!   Det ska vara lätt att integrera kulturupplevelsen i den ordinarie undervisningen. En rättighet för alla elever i Botkyrka. Utan kostnad för skolan eller förskolan.

Botkyrkas kulturella allemansrätt innehåller dessutom förskolans program, ett omfattande program med stöd av den statliga satsningen Skapande skola, fortbildning och projekt med tematisk fördjupning.