Välkommen att boka kultur till skolan och förskolan 2017-2018!
  

Botkyrkas kulturella allemansrätt ger alla barn och elever i Botkyrka ett rikt och varierat kulturprogram med konstnärlig och pedagogisk kvalitet.  Kulturella upplevelser och eget skapande.

En aktivitet per årskurs i grundskolan är utvald att räcka till samtliga elever och återkommer varje läsår -  en "kulturgaranti"!  En rättighet för alla elever i Botkyrka, utan kostnad för skolan eller förskolan. Det ska vara lätt att integrera kulturupplevelsen i den ordinarie undervisningen.

Botkyrkas kulturella allemansrätt innehåller dessutom förskolans program, ett omfattande program med stöd av den statliga satsningen Skapande skola, fortbildning och projekt med tematisk fördjupning.

"Speglingens oförutsägbarhet utgör konstens storhet" (Athena Farrokhzad)