Har du bytt e-post?

Om du har bytt e-post från Arken till Outlook så måste du ändra din e-post och användarnamn. Då kommer din biljett till rätt e-post.

Välkommen att boka kultur!

Botkyrkas kulturella allemansrätt ger alla barn och ungdomar i Botkyrka ett rikt och varierat kulturprogram av hög konstnärlig och pedagogisk kvalitet.  Här ryms kulturella upplevelser och eget skapande.

En aktivitet per årskurs är utvald och räcker till samtliga elever och återkommer varje läsår -  en "kulturgaranti"!   Det ska vara lätt att integrera kulturupplevelsen i den ordinarie undervisningen. Det blir en rättighet för alla elever i Botkyrka.

Botkyrkas kulturella allemansrätt innehåller dessutom förskolans program, ett omfattande program med stöd av den statliga satsningen Skapande skola och möjligheter till projekt med tematisk fördjupning.

Hela programmet är kostnadsfritt!

Frågor eller förslag? 

Sänd den med e-post till:susanna.widman@botkyrka.se

Unga kulturagenter?

Vill dina elever i årskurs 6-8 vara unga kulturagenter? Att vara med och välja, boka, beställa teater/dansföreställningar till elever i Botkyrka inför nästa termin.