Välkommen att boka!

Botkyrkas kulturella allemansrätt är ett stort och varierat program med konstnärlig och pedagogisk kvalitet. 

Kulturella upplevelser och eget skapande för alla barn och elever i Botkyrka utan kostnad för skolan eller förskolan.

Det ska vara lätt att integrera kulturupplevelsen i i skolans vardag och uppdrag.

En aktivitet per årskurs i grundskolan är utvald att räcka till samtliga elever och återkommer varje läsår -  en kulturgaranti!  

Dessutom finns här förskolans aktiviteter, ett omfattande program med stöd av den statliga satsningen Skapande skola, fortbildning och projekt med tematisk fördjupning.

Förslag eller frågor?  Hör av dig  till: susanna.widman@botkyrka.se

www.bokakultur.botkyrka.se

https://www.facebook.com/botkyrkaskulturellaallemansratt/

   "Speglingens oförutsägbarhet utgör konstens storhet" (Athena Farrokhzad)