Välkommen! Boka kultur till skolan och förskolan!

Obs! Några intressanta teaterföreställningar äger rum redan i september.

I begränsad omfattning kan kultur-och fritid ta kostnaderna för buss bokad för teater/kulturbesöket.

Botkyrkas kulturella allemansrätt är ett stort och varierat program med konstnärlig och pedagogisk kvalitet. Kulturella upplevelser och eget skapande för alla barn och elever i Botkyrka.

En rättighet för barn och elever i Botkyrka, utan kostnad för skolan eller förskolan. Det ska vara lätt att integrera kulturupplevelsen i vardagen.

En aktivitet per årskurs i grundskolan är utvald att räcka till samtliga elever och återkommer varje läsår -  en kulturgaranti!  

Dessutom finns här förskolans aktiviteter, ett omfattande program med stöd av den statliga satsningen Skapande skola, fortbildning och projekt med tematisk fördjupning.

Förslag eller frågor?   Hör av dig med  e-post till: susanna.widman@botkyrka.se

www.bokakultur.botkyrka.se

https://www.facebook.com/botkyrkaskulturellaallemansratt/

 

  "Speglingens oförutsägbarhet utgör konstens storhet" (Athena Farrokhzad)