Har du bytt e-post?

Byt till din nya epost, så att du får din biljett och bekräftelse till din rätta e-post.

Välkommen att boka kultur till nästa läsår redan nu - men den 17/8 publiceras hela det nya programmet! 


Några av höstterminens (2016) tidigaste programpunkterna finns att boka här på sajten redan nu. Men hela nästa läsårs stora program publiceras  här den 17/8!

Botkyrkas kulturella allemansrätt ger alla barn och ungdomar i Botkyrka ett rikt och varierat kulturprogram av hög konstnärlig och pedagogisk kvalitet.  Här ryms kulturella upplevelser och eget skapande.

En aktivitet per årskurs är utvald och räcker till samtliga elever och återkommer varje läsår -  en "kulturgaranti"!   Det ska vara lätt att integrera kulturupplevelsen i den ordinarie undervisningen. Det blir en rättighet för alla elever i Botkyrka.

Botkyrkas kulturella allemansrätt innehåller dessutom förskolans program, ett omfattande program med stöd av den statliga satsningen Skapande skola och möjligheter till projekt med tematisk fördjupning.

Hela programmet är gratis för skolor och förskolor i Botkyrka!

Unga kulturagenter?

Vill dina elever i årskurs 6-8 vara unga kulturagenter? Att vara med och välja, boka, beställa teater/dansföreställningar till elever i Botkyrka inför nästa termin.