Botkyrka konsthall: Visning och workshop årskurs 3-9 + gymnasiet

Tillsammans med lärare och pedagoger skräddarsyr vi besöket utifrån gruppens aktuella förutsättningar och önskemål.

I de åldersanpassade skolprogrammen presenteras de aktuella utställningarna utifrån olika teman och perspektiv. Vi har även ett stående erbjudande kopplat till ett besök på Botkyrka konsthall och Xetmuseet.

I en tid med många utmaningar; klimatet, välfärdssamhällets förnyelse, globalisering och migration är vårt behov av utveckling, kunskap och att vara delaktig, kanske större än någonsin. Detta är utgångspunkten för Botkyrka konsthalls program och pedagogik - att inspirera och erbjuda människor att ta del av konst genom både skapande och diskuterande processer.

 

Botkyrka kommun verkar för en hållbar samhällsutveckling - ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Detta genomsyrar också Botkyrka konsthalls pedagogiska uppdrag.

Vi erbjuder ett rikt program av utställningar och projekt - ofta med direkt koppling till en plats eller en aktuell fråga här i Botkyrka.

Visningarna är gratis.

Information och bokning:

Kerstin Gezelius, kulturpedagog Botkyrka konsthall
kerstin.gezelius@botkyrka.se
, 0708 - 86 13 18

För bokning och information kontakta Kerstin Gezelius 530 61239