FÖR ALLA I ÅRSKURS 1 - Dansworkshop i klassrummet. Hela läsåret 2018-2019!

Basutbud

Årskurs 1 erbjuds varje år att se och prova på dans. Detta är 1:ornas kulturgaranti.

Prova på dans

Under läsåret 2018/2019 kan alla i årskurs 1 prova på dans i en workshop i klassrummet. Danspedagogerna från Kulturskolan kommer till er. På vårterminen får alla elever se en dansföreställning.

DANSWORKSHOP  -  En dansworkshop i klassrummet där sammansatta rörelseformer, fantasi och eget skapande stärker läroprocessen, en del av läroplanens centrala mål för årskurs 1-3. Under passet får eleverna testa på dans tillsammans med danspedagogerna på ett inspirerande och lekfullt sätt. Inga förberedelser behövs - vi använder klassrummet som det är!

Läroplanen

Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. Även hälso- och livsstilsfrågor ska uppmärksammas.

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.

Kulturgarantin - en del av Botkyrkas kulturella allemansrätt

Denna aktivitet är utvald och räcker till samtliga elever och återkommer varje läsår -  en kulturgaranti!   Det ska vara lätt att integrera kulturupplevelsen i den ordinarie undervisningen. Det blir en rättighet för alla elever i Botkyrka. Årskurs 1 får också erbjudande om att se en proffesionell dansföreställning under vårterminen. Håll utkik och boka här på sajten.

Mer information

Inga lediga platser.