FÖR ALLA I ÅRSKURS 2 - Möt musik med Botkyrka kulturskola. Hela läsåret 2018-2019!

Basutbud

Årskurs 2 erbjuds varje år konsert med Kulturskolan. Detta är 2:ornas kulturgaranti.

Konserten med Botkyrka kulturskola för alla elever i årskurs 2 är en rolig och minnesvärd musikalisk upplevelse där barnen får sjunga, dansa och spela tillsammans med våra erfarna och kunniga pedagoger.  Vi använder oss av en för barnen välkänd sångrepertoar, men bjuder förstås också på några nya spännande överraskningar.

Eleverna får också med sig muntlig och skriftlig information om vad Botkyrka kulturskola är, hur man anmäler sig, var vi finns och vad de kan göra hos oss på sin fritid.

 


Konserterna är i vecka 7 på vårterminen 2019

Kulturskolan kommer till klassrummet eller en annan lokal nära barnen. Vi kontaktar skolan för bokning.

Kulturgarantin- en del av Botkyrkas kulturella allemansrätt

Denna aktivitet är utvald och räcker till samtliga elever och återkommer varje läsår -  en kulturgaranti!   Det ska vara lätt att integrera kulturupplevelsen i den ordinarie undervisningen. Det blir en rättighet för alla elever i Botkyrka.

Läroplanen

I Läroplanens inledande kapitel, sidan 7 - 14, står att eleverna ska få uppleva, använda och ta del av olika uttryck för kunskap. Språk, drama, rytmik, dans, musik och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet och eleverna ska ha kännedom om samhällets kulturutbud.

Mer information

Konsert för åk 2

En inbjudan med förslag på dag och tid skickas ut till alla skolor i Botkyrka under januari 2019.

Frågor? Hör av dig på e-post.

E-post: kulturskolan@botkyrka.se