FÖR ALLA I ÅRSKURS 6 - ATT SE = SANT? På Botkyrka Konsthall

Basutbud

Årskurs 6 erbjuds varje år en workshop om konst och bildskapande. Detta är 6:ornas kulturgaranti.

ATT SE = SANT?
I
 Botkyrka konsthall eller i ert klassrum.

En grundkurs för unga att kritisk se och förstå bildspråket. Med fokus på seendepraktik som socialt och kulturellt konstruerat.

I dagens samhälle finns det otaliga kanaler där vi möter och matas med stora mängder av bilder. Dessa bilder bildar påverkar oss och ger oss kunskap om den värld vi lever i. Men kan vi lita på att det vi ser är sant?

Vi vill lära unga att bättre kunna studera, navigera, sortera och tolka bilder. Tillsammans tittar vi på utvalda bilder av varierande karaktär som fallstudier hämtade från de olika fälten såsom konst, reklam, sociala medier och nyheter. Utifrån en förenklad tre stegs bildanalys modell studerar vi hur bildspråket kommunicerar, synliggör och skapar kunskap om och genom visuell kommunikation. Passet avslutas med en historisk tillbakablick av kroppsideal och hur bilder påverkar vårt sätt att se på kroppen.

Enligt läroplanen:

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas

  • Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.
  • Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg.
  • Med olika material undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder. 
  • Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Den här workshopen finns på 2 platser: Mångkulturellt centrum i Fittja eller Botkyrka konsthall i Tumba, välj vilken plats som passar er bäst. Du hittar tiderna för Botkyrka konsthall bland aktiviteterna här på sajten.

Praktiskt information: 

Den här workshopen finns på 2 platser: Mångkulturellt centrum i Fittja eller Botkyrka konsthall i Tumba, välj den plats som passar er bäst.  Du hittar tiderna på Mångkulturellt centrum bland aktiviteterna här på sajten.

Vill du hellre att jag kommer till ert klassrum går det också bra. Skriv då er önskemål under "Övrig info" när ni bokar.

Plats: Botkyrka Konsthall, Tumba Centrum                                                           Ansvarig pedagog: Kerstin Gezelius/Konstpedagog    kerstin.gezelius@botkyrka.se tel.0708-861318

Kulturgarantin- en del av Botkyrkas kulturella allemansrätt

Denna aktivitet är utvald och räcker till samtliga elever och återkommer varje läsår -  en kulturgaranti!   Det ska vara lätt att integrera kulturupplevelsen i den ordinarie undervisningen. Det blir en rättighet för alla elever i Botkyrka.

 

 

 

 

Mer information

Tillfällen

Aktivitetsdatum och tidLokalPrisLediga platser