Kulturpedagogiska workshops med Unga Klara. Våren 2019 i Botkyrka.

WORKSHOPS MED UNGA KLARA
LÄS MER om alla olika workshops i bifogad fil. Se här i rutan till höger, längst ner i rutan. För bokning eller frågor maila Unga Klaras pedagog: julian@ungaklara.se

 

Som en del i turnéprogrammet och repertoaren för UNGA KLARA ON TOUR kan du boka kulturpedagogiska workshops utifrån våra pjäsers tematik. Du kan välja att delta både individuellt i workshops för pedagoger och tillsammans med din skolklass, förskole- eller fritidsgrupp. Unga Klara erbjuder ett tiotal olika workshops som ger inspiration, verktyg och fördjupning anpassat specifikt efter varje åldersgrupp.

WORKSHOPS:

FÖR BARN 3-6 ÅR I FÖRSKOLAN OCH FÖRSKOLANS PEDAGOGER  MED PJÄSEN FÖR ATT JAG SÄGER DET SOM GRUNDTEMA  För: Förskolebarn i åldern 3-6 år.  LÄS om alla olika workshops i bifogad fil. Se här i rutan till höger.

FÖR ELEVER, LÄRARE OCH PEDAGOGER ÅRSKURS 3-6
MED PJÄSEN DE JAG EGENTLIGEN ÄR SOM GRUNDTEMA
Av Erik Uddenberg | Regi Gustav Deinoff. En pjäs som kretsar kring frågan om identitet - vilka vi är och vill vara. LÄS om alla olika workshops i bifogad fil. Se här i rutan till höger.  För: Elever i årskurs 3-6

FÖR ELEVER, LÄRARE OCH PEDAGOGER ÅRSKURS 7-9
MED PJÄSEN GIRLS WILL MAKE YOU BLUSH SOM GRUNDTEMA
Målgrupp: Elever i årskurs 7-9

FÖR ELEVER, LÄRARE OCH PEDAGOGER GYMNASIEKLASS 1-3
MED PJÄSEN X SOM GRUNDTEMA
För: elever i gymnasieklass 1-3

Boka så här:

BOKNING OCH INFORMATION: e-posta till Unga Klaras pedagog Julian.  E-post: julian@ungaklara.se