Sverige, från norr till söder. Upptäck historien på Skansen

Människans livsvillkor har förändrats de senaste århundradena. Nu bor de flesta i städer men bara för ca 50 år sedan så bodde på flesta på landet och försörjde sig på vad jorden kunde ge.  I Sveriges avlånga land finns olika förutsättningar beroende på jordmån och klimat. Människor anpassar sig och sitt liv, vilket skapade olika kulturer.

Programmet är kopplat till kursplaner i historia och geografi. Om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män samt jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor. Namn och läge på Sveriges landskap

Kopplingar till läro- och kursplan:

Historia:
Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män samt jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
Geografi:
De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen i Sverige samt huvuddragen i övriga Norden. (geografi)

Detta program är en del av den statliga kultursatsningen Skapande skola. 

Tillfällen

Aktivitetsdatum och tidLokalPrisLediga platser 
2018-04-10 09:30Skansen

Skansen

Djurgårdsslätten 49-51
115 21
Stockholm
Telefon: 08-442 80 00
0 kr Gruppbokning Fullbokat
2018-04-11 09:30Skansen

Skansen

Djurgårdsslätten 49-51
115 21
Stockholm
Telefon: 08-442 80 00
0 kr Gruppbokning Fullbokat
2018-04-12 09:30Skansen

Skansen

Djurgårdsslätten 49-51
115 21
Stockholm
Telefon: 08-442 80 00
0 kr Gruppbokning Fullbokat
2018-04-13 09:30Skansen

Skansen

Djurgårdsslätten 49-51
115 21
Stockholm
Telefon: 08-442 80 00
0 kr Gruppbokning Fullbokat
2018-04-15 09:30Skansen

Skansen

Djurgårdsslätten 49-51
115 21
Stockholm
Telefon: 08-442 80 00
0 kr Gruppbokning Boka platser
2018-04-20 09:30Skansen

Skansen

Djurgårdsslätten 49-51
115 21
Stockholm
Telefon: 08-442 80 00
0 kr Gruppbokning Fullbokat
2018-04-23 09:30Skansen

Skansen

Djurgårdsslätten 49-51
115 21
Stockholm
Telefon: 08-442 80 00
0 kr Gruppbokning Fullbokat
2018-04-27 09:30Skansen

Skansen

Djurgårdsslätten 49-51
115 21
Stockholm
Telefon: 08-442 80 00
0 kr Gruppbokning Fullbokat