Tillhet med MELO - för grundsärskolans och gymnasiesärskolans elever från 10 år och uppåt

TILLHET - en blandning av dansföreställning, konsert och rumslig konstupplevelse som riktar sig till grundsärskolan från 10 år och gymnasiesärskolan.  Av och med konstkollektivet MELO. 

Publiken sitter på rörliga podier som flyttas runt i rummet under föreställningens gång. Tillhet är ett påhittat ord som handlar om tillståndet att befinna sig i relation, att vara och bli; till. I tillhet.

"Vi blir som atomer i en oändlighet, allt hör samman, ögonblicket är nu. Det är vackert och rofyllt med tillhet. Vi behöver det." Anna Ångström, SvD

MELO är ett kollektiv av personer med bakgrund inom musik, dans, konst och arkitektur. Sedan starten 2005 har MELO skapat en brokig samling sceniska verk, musik, ljudkoreografi/-arkitektur, konstutställningar och verk för barn. De senaste åren har arbetet alltmer fokuserat på barn och unga med särskilda behov och gruppen har genom flera års utforskande och görande hittat förhållningssätt att arbeta med normbrytande funktionalitet, bland annat genom den interaktiva föreställningen Spåra (2012), Tillhet (2016) samt workshops för målgrupperna.

VIKTIGT

  • Max 50 personer inkl lärare per föreställning.
  • Max 6 rullstolar per föreställning.
  • Buss? Behöver ni ekonomiskt stöd till buss/taxi?  Skriv in ert behov i bokningen. Kultur och fritid kan stödja med transporten.
  • Publiken sitter 4 och 4 på varje podie. Antal lärare bland de 50 beror på vad eleverna har för behov, om fler elever behöver varsin vuxen bredvid sig eller om de kan sitta själva eller 3 elever + 1 lärare på varje podie. 

  • Melo brukar alltid fråga de som har rullstol om de vill och kan sätta sig på ett podie istället, så om de skulle komma med fler än 6 rullstolar i en publikgrupp frågar vi innan ifall de vill/kan komma ur rullstolen och sitta på ett podie. Nästan alla som kan komma ur brukar vilja sitta på ett podie istället hälsar Melo.

Mer information

Tillfällen

Aktivitetsdatum och tidLokalPrisLediga platser