Unga kulturombud eller teaterreferensklass?

Sökes: Unga kulturombud och referensklasser!

 

Kultur- och fritidsförvaltningen söker elever som vill vara med och påverka vilka teater- och dansföreställningar som ska visas för Botkyrkas barn och elever framöver. Eleverna får några tillfällen komma med på utbuddagar och andra tillfällen att se teater, dans eller andra program. Elevernas initiativ kan också leda till egna kulturarrangemang.

Bild: Från Unga Klaras föreställning Girls Will Make You Blush.

Läroplanen

I Läroplanens inledande kapitel, sidan 7 - 14, står att eleverna ska få uppleva, använda och ta del av olika uttryck för kunskap. Språk, drama, rytmik, dans, musik och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet och eleverna ska ha kännedom om samhällets kulturutbud.


 

 


Nyfiken eller intresserad?

 

Hör av dig till kultursamordnare Susanna Freund Widman på Kultur- och fritidsförvaltningen.

Telefon: 0708-861319

E-post: susanna.widman@botkyrka.se