FÖRSKOLEKLASS OCH ÅRSKURS 1 - 3

Aktiviteter

 • FÖR ALLA I FÖRSKOLEKLASS: 6-ÅRSVISNING - Biblioteket är ditt! Upptäck biblioteket! Läsåret 2018-2019!

  KulturgarantiFÖR ALLA I FÖRSKOLEKLASS: 6-ÅRSVISNING - Biblioteket är ditt! Upptäck biblioteket! Läsåret 2018-2019!

  När barnen går i förskoleklass är det dags att de på ett lekfullt sätt får lära sig vad deras lokala bibliotek är för en plats: vad finns där och hur hittar man? Med sitt första bibliotekskort får varje barn tillträde till det vi har på biblioteken, och är välkomna tillbaka tillsammans med sina vuxna för att låna böcker, filmer eller kanske för att vara med på något program. Att läsa stimulerar språket, ger kunskaper och erfarenheter, berikar livet och stimulerar fantasin. Barnen får vid besöket med sig en bokgåva att ta hem.

  Kategorier: Botkyrkas kulturella allemansrätt, Biblioteket, Kulturgaranti
  Målgrupper: Förskoleklass
  Lokaler: Tumba bibliotek , Vårsta bibliotek , Fittja bibliotek , Hallunda bibliotek , Alby bibliotek
 • FÖR ALLA I ÅRSKURS 1 - Känslolabyrinten - interaktiv dansföreställning. Vårterminen 2019!

  KulturgarantiFÖR ALLA I ÅRSKURS 1 - Känslolabyrinten - interaktiv dansföreställning. Vårterminen 2019!

  Dans och rörelse. Samtal och lek. Välkommen till Känslolabyrinten. Känslolabyrinten är en resa genom vår inre berg- och dalbana som bygger på barns upplevelser av olika känslor. Föreställningen kommer att vara en upptäcksfärd genom scenrummet där barnen ledda av en guide möter dans, teater och musik. Scenen är en uppbyggd labyrint, en kreativ känslovärld där barnen kommer att få möta olika känslor i form av dans, musik och teater. Inledningsvis så möter barnen en guide som i olika uppdrag kommer att leda barnen igenom labyrintens olika rum och känslo-scenarier.

  Kategorier: Dans, Botkyrkas kulturella allemansrätt, Workshops, Kulturgaranti
  Målgrupper: Årskurs 1
  Lokal: Subtopia
  Tillfällen:

  6st tillfällen under perioden 2/4 2019 - 5/4 2019

 • FÖR ALLA I ÅRSKURS 1 - Bokstavsbyrån - en dansföreställning. Vårterminen 2019!

  KulturgarantiFÖR ALLA I ÅRSKURS 1 - Bokstavsbyrån - en dansföreställning. Vårterminen 2019!

  Dansföreställning för årskurs 1 och kort dansworkshop med avstamp i läroplanen.Ett lustfyllt sätt att stärka barns språkutveckling! Inger och Sanna har mycket att göra! Telefonen ringer stup i kvarten och olika läs och skrivuppgifter ska lösas. Åt vilket håll skrivs ett brev? Hur blir en krumelur en bokstav? Publiken är med och ljudar och hjälper till med olika ord. Föreställningen kompletterar den ordinarie läs- och skrivundervisningen, via estetiska läroprocesser och levande scenkonst.

  Kategorier: Dans, Botkyrkas kulturella allemansrätt, Kulturgaranti
  Målgrupper: Årskurs 1
  Lokal: Tumbascenen
  Tillfällen:

  8st tillfällen under perioden 29/4 2019 - 3/5 2019

 • FÖR ALLA I ÅRSKURS 1 - Dansworkshop i klassrummet. Hela läsåret 2018-2019!

  KulturgarantiFÖR ALLA I ÅRSKURS 1 - Dansworkshop i klassrummet. Hela läsåret 2018-2019!

  Under läsåret 2018/2019 kan alla i årskurs 1 prova på dans i en workshop i klassrummet. DANSFÖRESTÄLLNING - en dansföreställning kommer även att erbjudas alla i åk 1 under vårterminen. DANSWORKSHOP - En dansworkshop i klassrummet där sammansatta rörelseformer, fantasi och eget skapande stärker läroprocessen, en del av läroplanens centrala mål för årskurs 1-3. Under passet får eleverna testa på dans tillsammans med danspedagogen på ett inspirerande och lekfullt sätt. Inga förberedelser behövs - vi använder klassrummet som det är!

  Kategorier: Dans, Botkyrkas kulturella allemansrätt, Workshops, Kulturgaranti
  Målgrupper: Årskurs 1
  Lokaler: Lokal enligt överenskommelse , Hos er. På skolan eller förskolan.
 • FÖR ALLA I ÅRSKURS 2 - Möt musik med Botkyrka kulturskola. Hela läsåret 2018-2019!

  KulturgarantiFÖR ALLA I ÅRSKURS 2 - Möt musik med Botkyrka kulturskola. Hela läsåret 2018-2019!

  Konserten med Botkyrka kulturskola för alla elever i årskurs 2 är en rolig och minnesvärd musikalisk upplevelse där barnen får sjunga, dansa och spela tillsammans med våra erfarna och kunniga pedagoger. Ett möte med musiken! Vi använder oss av en för barnen välkänd sångrepertoar, men bjuder förstås också på några nya spännande överraskningar.

  Kategorier: Botkyrkas kulturella allemansrätt, Musik, Kulturgaranti
  Målgrupper: Särskola, Årskurs 2
 • FÖR ALLA I ÅRSKURS 3 – Hogslaby 2019 – Introduktion för skolår 3

  KulturgarantiFÖR ALLA I ÅRSKURS 3 – Hogslaby 2019 – Introduktion för skolår 3

  Vid detta tillfälle introducerar vi arkeologi för barnen och pratar om för hur länge sedan forntiden egentligen var. Vidare berät­tar vi om järnålderns vardag och föreställningsvärld. Vi visar modeller och föremål som visar hur människorna levde under järnåldern. Därefter tar vi en vandring och tittar på forntida spår i landskapet.

  Kategorier: Botkyrkas kulturella allemansrätt, Hogslaby/kulturhistoria, Kulturgaranti
  Målgrupper: Årskurs 3
  Lokal: Röda huset Hogslaby
  Tillfällen:

  29st tillfällen under perioden 11/3 2019 - 29/3 2019

 • FÖR ALLA I ÅRSKURS 3 – Hogslaby 2019– Lägerskola för skolår 3

  KulturgarantiFÖR ALLA I ÅRSKURS 3 – Hogslaby 2019– Lägerskola för skolår 3

  Hogslaby är järnåldersbyn där eleverna får uppleva hur livet levdes under järnåldern. I byn jobbar vi praktiskt med forntida tekniker såsom smide, växtfärgning och brödbak. Vi arbetar främst med elever i årskurs 3 som ett led i den kulturella allemansrätten som är ett samarbete mellan Utbildningsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen. Det betyder att det är gratis för samtliga tredjeklassare i Botkyrka att få delta i en introduktion och en heldag lägerskola i Hogslaby.

  Kategorier: Botkyrkas kulturella allemansrätt, Hogslaby/kulturhistoria, Kulturgaranti
  Målgrupper: Årskurs 3
  Lokal: Röda huset Hogslaby
  Tillfällen:

  30st tillfällen under perioden 1/4 2019 - 23/8 2019

 • Apan - dansföreställning med animerad film. Vårterminen 2019.

  Apan - dansföreställning med animerad film. Vårterminen 2019.

  Apan är äventyrlig och kvick, emellanåt lite för nyfiken för sitt eget bästa. Full av upptåg klättrar hon i träd, ibland blir det kaos, ibland kalas. Visst kan vi alla känna igen oss i apan? Kom och hälsa på apan i djungeln! Idé och koreografi: Helena Davidsson Nordelius Animation: Helene Berg Produktion: HDN Studio

  Kategorier: Dans, Botkyrkas kulturella allemansrätt
  Målgrupper: Förskoleklass, Förskola från 3 år
  Lokal: Folkets hus i Hallunda
  Tillfällen:

  4st tillfällen under perioden 26/3 2019 - 27/3 2019

 • Tumba bruks museum: två skolprogram i kombination

  Tumba bruks museum: två skolprogram i kombination

  Besök den unika miljön vid Tumba bruk. På museet kan klassen få delta i två skolprogram; Vad är ett papper och Livet på Tumba bruk.

  Kategorier: Botkyrkas kulturella allemansrätt, Hogslaby/kulturhistoria
  Målgrupper: Årskurs 2, Årskurs 3, Årskurs 4, Årskurs 5, Årskurs 6, Årskurs 7, Årskurs 8
  Lokal: Tumba bruksmuseum
  Tillfällen:

  14st tillfällen under perioden 12/9 2018 - 1/4 2019

 • Barn i stan - upptäck historien på Skansen. Vårterminen 2019.

  Barn i stan - upptäck historien på Skansen. Vårterminen 2019.

  Med stöd av sagans värld, och med utgångspunkt i barnens perspektiv besöker vi staden. Hur bodde barnen? Vad lekte de? Vad hade de för kläder? Fanns det lekplatser och djur?

  Kategorier: Botkyrkas kulturella allemansrätt, Utställningar & visningar, Hogslaby/kulturhistoria, SKAPANDE SKOLA 2018-19
  Målgrupper: Årskurs 1, Årskurs 2, Årskurs 3, Förskoleklass
  Lokal: Skansen
  Tillfällen:

  15st tillfällen under perioden 8/10 2018 - 10/4 2019

 • ÖAR - En dans och konstupplevelse. För förskolan. Vårterminen 2019.

  ÖAR - En dans och konstupplevelse. För förskolan. Vårterminen 2019.

  Öar - en föreställning & utställning Öar skulle kunna beskrivas som ett sinnligt installationslaboratorium. Med rumsliga och scenografiskt uppbyggda öar, vilka är i dialog med varandra dit publiken bjuds in. I mötet mellan rum, åskådare och medverkande ges det tid och plats att upptäcka, reflektera, se, lyssna, känna och röra sig i samklang med musiker och dansare. En sinnesstimulerande upplevelse guidad genom öar av scenografi. Efter föreställningen ges tid för publiken att stanna kvar och utforska rummet. Koreografi Ingrid Olterman

  Kategorier: Dans, Botkyrkas kulturella allemansrätt, Musik, Konst, SKAPANDE SKOLA 2018-19
  Målgrupper: Förskoleklass, Förskola från 3 år
  Lokal: Folkets hus i Hallunda
  Tillfällen:

  6st tillfällen under perioden 13/5 2019 - 15/5 2019

 • "Det blåser upp". Ett Körkraftprojekt vårterminen 2019.

  "Det blåser upp". Ett Körkraftprojekt vårterminen 2019.

  Det blåser upp! Lyssna och sjung med. En medryckande sångföreställning som bjuder på sånger från Haiti. En interaktiv sångföreställning med barnkörer från körerna Spektrum och Prisma samt elever från Botkyrkas skolor Tallidsskolan, Brunnaskolan och Freinetskolan Kastanjen. 70 barn på scenen tar med publiken på en medryckande sång- och dansresa till Haiti. Alla sångtexter är på svenska. För barn och elever 4-12 år.

  Kategorier: Botkyrkas kulturella allemansrätt, Musik, SKAPANDE SKOLA 2018-19
  Målgrupper: Särskola, Årskurs 1, Årskurs 2, Årskurs 3, Årskurs 4, Årskurs 5, Årskurs 6, Förskoleklass, Förskolan från 4 år
  Lokal: Tumbascenen
  Tillfällen:

  3st tillfällen under perioden 24/5 2019 - 24/5 2019

 • Hogslaby 2017 - För skolor utanför Botkyrka

  Hogslaby 2017 - För skolor utanför Botkyrka

  Hogslaby är järnåldersbyn där eleverna får uppleva hur livet levdes under järnåldern. I byn jobbar vi praktiskt med forntida tekniker såsom smide och matlagning över öppen eld.Denna aktivitet är en heldag.

  Kategorier: Botkyrkas kulturella allemansrätt, Hogslaby/kulturhistoria
  Målgrupper: Årskurs 3
  Lokal: Röda huset Hogslaby
  Tillfällen:

  27st tillfällen under perioden 18/5 2018 - 5/6 2019

 • DANCEinED Integrating dance in education for årskurs 3-4

  DANCEinED Integrating dance in education for årskurs 3-4

  DANCEinED Ipshita kommer till er skola. Läs nedan hennes text om detta intressanta dansprojekt och om henne själv. Texten är på engelska, dock Ipshita talar mycket bra svenska. Have you thought about bringing creativity to your classroom? What if you could dance fractions, or the movement of the planets around the sun, or maybe how plants make their food? WHAT DANCEinED is a pilot project for schools in Botkyrka. It focuses on learning curriculum through dance and movement. Dancing in itself is fun, but is also a way of learning where knowledge is located in the entire body. This pilot project aims at learning about religion which is part of the Swedish curriculum as proposed by Skolverket.

  Kategorier: Dans, Botkyrkas kulturella allemansrätt, SKAPANDE SKOLA 2018-19
  Målgrupper: Årskurs 3, Årskurs 4
  Lokal: Hos er
 • Hogslaby för externa klasser, halvdags besök

  Hogslaby för externa klasser, halvdags besök

  Kom till Hogslaby och upplev järnåldern med din klass. Under detta halvdagsprogram får eleverna prova på några forntida hantverk i järnåldersbyn

  Kategorier: Botkyrkas kulturella allemansrätt, Hogslaby/kulturhistoria
  Målgrupper: Årskurs 2, Årskurs 3, Årskurs 4
 • I ett hus vid skogens slut

  I ett hus vid skogens slut

  I ett hus vid skogens slut – en workshop om rädsla och mod. Ett lärare-i-roll-spel där barnen är med och löser konflikten mellan haren och jägaren. Vi sjunger, målar och samtalar.

  Kategorier: Botkyrkas kulturella allemansrätt, Musik, Workshops, Konst, Berättande
  Målgrupper: Förskola, Förskoleklass, Förskola från 5 år
  Lokal: Hos er. På skolan eller förskolan.
 • Kulturpedagogiska workshops med Unga Klara. Våren 2019 i Botkyrka.

  Kulturpedagogiska workshops med Unga Klara. Våren 2019 i Botkyrka.

  WORKSHOPS MED UNGA KLARA Som en del i turnéprogrammet och repertoaren för UNGA KLARA ON TOUR kan du boka kulturpedagogiska workshops utifrån våra pjäsers tematik. Du kan välja att delta både individuellt i workshops för pedagoger och tillsammans med din skolklass, förskole- eller fritidsgrupp. Unga Klara erbjuder ett tiotal olika workshops som ger inspiration, verktyg och fördjupning anpassat specifikt efter varje åldersgrupp. LÄS om alla olika workshops i bifogad fil. Se här i rutan till höger. BOKA NU: För bokning eller frågor maila vår pedagog: julian@ungaklara.se

  Kategorier: Fortbildning, Botkyrkas kulturella allemansrätt, Workshops, Drama, SKAPANDE SKOLA 2018-19
  Målgrupper: Förskola, Gymnasium, Lärare, Förskolepersonal, Årskurs 3, Årskurs 4, Årskurs 5, Årskurs 6, Årskurs 7, Årskurs 8, Årskurs 9, Förskola från 3 år
 • Mångkulturellt centrum: ”En för alla, alla för vem?”

  Mångkulturellt centrum: ”En för alla, alla för vem?”

  Mångkulturellt centrum erbjuder visningar för elever och/eller lärare och skolpersonal på temat demokrati "En för alla, alla för vem?" i vår Utställningshall. Pedagogiska paket kan även erbjudas i samarbete med vår Verkstad.

  Kategorier: Botkyrkas kulturella allemansrätt, Utställningar & visningar, Workshops, Studiebesök
  Målgrupper: Förskola, Gymnasium, Särskola, Lärare, Förskolepersonal, Årskurs 1, Årskurs 2, Årskurs 3, Årskurs 4, Årskurs 5, Årskurs 6, Årskurs 7, Årskurs 8, Årskurs 9
 • Skapa i Mångkulturellt centrums verkstad! Hela läsåret!

  Skapa i Mångkulturellt centrums verkstad! Hela läsåret!

  Mångkulturellt centrums skapande verkstad är en plats för mångfaldiga röster och uttryck. Verkstan vänder sig främst till barn och unga i Botkyrka. Hit kan skolklasser, fritidsgårdar samt andra barn och ungdomsgrupper boka besök och aktiviter som är kostnadsfria för alla i Botkyrka kommun att delta i. Här kan du boka en guidad visning av de aktuella utställningarna samt tillhörande skapande verkstad.

  Kategorier: Botkyrkas kulturella allemansrätt, Utställningar & visningar, Workshops, Konst
  Målgrupper: Förskola, Särskola, Förskoleklass, Grundskolan, Fritidsklubb
 • Utomhusgalleri vid Subtopia, Alby. Från mars - oktober.

  Utomhusgalleri vid Subtopia, Alby. Från mars - oktober.

  Upptäck ett av Sveriges främsta utomhusgallerier: Intressanta visningarför alla åldrar! Inspirerande och lärorik upplevelse i det fria. Det är något av en väl bevarad hemlighet att Subtopia är platsen för ett tjugotal konstverk, skapade av välkända och namnkunniga graffitikonstnärer. Såväl svenska som internationella. Under vandringen, som tar ca 45 minuter, går gruppen runt i Subtopia-området och upptäcker konstverk på oväntade platser och med vitt skilda uttryck.

  Kategorier: Botkyrkas kulturella allemansrätt, Utställningar & visningar, Konst, Studiebesök
  Målgrupper: Gymnasium, Särskola, Lärare, Förskolepersonal, Årskurs 1, Årskurs 2, Årskurs 3, Årskurs 4, Årskurs 5, Årskurs 6, Årskurs 7, Årskurs 8, Årskurs 9