FORTBILDNING

Aktiviteter

 • KULTUR PÅ BARNENS VILLKOR, EN KARTLÄGGNING AV PROFESSIONELL KULTUR I FÖRSKOLAN

  KULTUR PÅ BARNENS VILLKOR, EN KARTLÄGGNING AV PROFESSIONELL KULTUR I FÖRSKOLAN

  KULTUR PÅ BARNENS VILLKOR EN KARTLÄGGNING AV PROFESSIONELL KULTUR I FÖRSKOLAN En kartläggning gjord av Kulturrådet 2016 som i huvudsak bygger på fallstudier i tio kommuner. Botkyrka var en av kommunerna. Den professionella kulturen i förskolan kan se ut på olika sätt. Kulturutövarna kan möta barnen direkt eller arbeta med pedagogerna på förskolan. En annan dimension rör om barnen tar del av kultur eller själva skapar. Vidare är den professionella kulturen i olika grad integrerad i förskolans verksamhet och sker i dess lokaler eller på annan plats. Insatserna bygger både på en kulturkompetens och en pedagogisk kompetens. Det finns en rad olika konst- och kulturformer och många typer av kulturaktörer. Bibliotek och teater har mest kontakt med förskolorna.

  Kategorier: Fortbildning, Botkyrkas kulturella allemansrätt
  Målgrupper: Lärare, Förskolepersonal, Fritidsledare
 • Lärarträff på Riksteatern 10 september

  Lärarträff på Riksteatern 10 september

  Lärarträff med fokus på scenkonst och pedagogik Som en del i Riksteaterns pedagogiska utvecklingsarbete bjuder Riksteatern Barn & Unga in dig som lärare till en träff i Riksteaterns lokaler i Hallunda. Syftet med träffen är att ge möjlighet att komma med respons och konstruktiv kritik på det pedagogiska material som vi tar fram till våra produktioner och samtidigt ge lärare en inblick i Riksteaterns arbete med scenkonst för barn och unga. Huvudfokus vid detta tillfälle kommer att vara föreställningarnas lärarhandledningar och hur dessa kan utvecklas för att bättre motsvara lärarens faktiska behov. Vår förhoppning är att denna träff ska leda till bildandet av en grupp som kan träffas vid fler tillfällen och på sikt bidra till att öka kunskapen om varandras kompetensområden och därigenom skapa bättre förutsättningar för goda möten mellan skolans värld och den professionella scenkonsten.

  Kategorier: Fortbildning, Botkyrkas kulturella allemansrätt
  Målgrupper: Lärare
 • Mötesplats barnkultur på Musikaliska. Höstens program.

  Mötesplats barnkultur på Musikaliska. Höstens program.

  Mötesplats Barnkultur är till för dig som är intresserad av allt som händer inom barnkulturområdet! Här kan du mingla, diskutera och ta del av det senaste inom forskning, nyskapande projekt och andra verksamheter. Se höstens program här. Fri entré! Välkommen att boka dig!

  Kategorier: Fortbildning, Botkyrkas kulturella allemansrätt, Föreläsning
  Målgrupper: Lärare, Förskolepersonal, Fritidsledare