FORTBILDNING

Aktiviteter

 • KULTUR PÅ BARNENS VILLKOR, EN KARTLÄGGNING AV PROFESSIONELL KULTUR I FÖRSKOLAN

  KULTUR PÅ BARNENS VILLKOR, EN KARTLÄGGNING AV PROFESSIONELL KULTUR I FÖRSKOLAN

  KULTUR PÅ BARNENS VILLKOR EN KARTLÄGGNING AV PROFESSIONELL KULTUR I FÖRSKOLAN En kartläggning gjord av Kulturrådet 2016 som i huvudsak bygger på fallstudier i tio kommuner. Botkyrka var en av kommunerna. Den professionella kulturen i förskolan kan se ut på olika sätt. Kulturutövarna kan möta barnen direkt eller arbeta med pedagogerna på förskolan. En annan dimension rör om barnen tar del av kultur eller själva skapar. Vidare är den professionella kulturen i olika grad integrerad i förskolans verksamhet och sker i dess lokaler eller på annan plats. Insatserna bygger både på en kulturkompetens och en pedagogisk kompetens. Det finns en rad olika konst- och kulturformer och många typer av kulturaktörer. Bibliotek och teater har mest kontakt med förskolorna.

  Kategorier: Fortbildning, Botkyrkas kulturella allemansrätt
  Målgrupper: Lärare, Förskolepersonal, Fritidsledare
 • Mötesplats barnkultur på Musikaliska Nybrokajen 11 Stockholm.

  Mötesplats barnkultur på Musikaliska Nybrokajen 11 Stockholm.

  Mötesplats Barnkultur är till för dig som är intresserad av allt som händer inom barnkulturområdet! Här kan du mingla, diskutera och ta del av det senaste inom forskning, nyskapande projekt och andra verksamheter. Se höstens program här. Fri entré! Välkommen att boka dig!

  Kategorier: Fortbildning, Botkyrkas kulturella allemansrätt, Föreläsning
  Målgrupper: Lärare, Förskolepersonal, Fritidsledare