Här på sajten bokar skolor och förskolor i Botkyrka kultur Välkommen!

BOKA KULTUR till dina elever och barn! Utvalda aktiviteter och ingen kostnad för skolan, eftersom allt på sajten ingår i Botkyrkas kulturella allemansrätt.

Om du behöver avboka aktiviteten, gör det så snart du kan och senast 10 dagar innan aktiviteten skulle ha varit, så att andra elever och barn kan få möjlighet att boka istället. För sen avbokning kostar 1000 kronor. Har du frågor eller synpunkter? E-post till: kulturbokning@botkyrka.se

Ska du logga in första gången? Då behöver du skolans eller förskolans gemensamma användarnamn och lösenord. Du får uppgifterna av skolans expedition eller chef. Eller e-posta till: kulturbokning@botkyrka.se

Barn har rätt till kultur! Barn växer av kultur! Botkyrkas kulturella allemansrätt är en möjlighet för alla barn och elever i Botkyrka. Kulturella upplevelser och eget skapande som stärker skolans och förskolans breda uppdrag. En återkommande utvald aktivitet per årskurs i grundskolan och för förskolans 4-åringar för att underlätta din planering – en kulturgaranti. Välkommen! 🙂

Botkyrkas kulturella allemansrätt produceras och bekostas av Botkyrka kommun med stöd av Statens kulturråd/Skapande skola, Region Stockholm och Länsmusiken.