Boka kultur till dina barn och elever! Välkommen!

Barn har rätt till kultur! Barn växer av kultur! Här kan du registrera dig och boka utvalda aktiviteter till skolor och förskolor i Botkyrka. Allt är utan kostnad för skolan eller förskolan därför att allt ingår i Botkyrkas kulturella allemansrätt.

Om du måste avboka aktiviteten, så gör det senast 8 dagar innan aktiviteten skulle ha varit, så att andra elever och barn kan få möjlighet att boka istället. Sen avbokning kostar 1000 kronor.

Logga in första gången? Du behöver skolans eller förskolans gemensamma användarnamn och lösenord. Du får uppgifterna av skolans expedition eller chef. Eller e-posta till: kulturbokning@botkyrka.se. Har du frågor, förslag eller synpunkter? E-posta till: kulturbokning@botkyrka.se

Barn har rätt till kultur! Barn växer av kultur! Botkyrkas kulturella allemansrätt är en möjlighet för alla barn och elever i Botkyrka. Kulturella upplevelser och eget skapande som stärker skolans och förskolans breda uppdrag. En årligen återkommande, utvald aktivitet per årskurs i grundskolan och för förskolans 4-åringar för att underlätta din planering – en kulturgaranti. Välkommen!

Botkyrkas kulturella allemansrätt produceras och bekostas av Botkyrka kommun med stöd av Region Stockholm och Statens kulturråd (Skapande skola).