FÖR ALLA I ÅRSKURS 4 - Kom på bokprat! Hitta läslusten. Hela läsåret 2018-2019!

Basutbud

Årskurs 4 erbjuds varje år bokprat på biblioteket. Detta är 4:ornas kulturgaranti.

Kom på bokprat! Hitta lästlusten!


Det är genom språket människor utvecklar sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Det är viktigt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

När barnen går i årskurs 4 kan de oftast läsa och brukar vara öppna för och nyfikna på lästips. Vi tipsar om böcker och andra medier med olika svårighetsgrad och olika teman.

Det går att hitta en bok till alla! Vi hoppas att barnen kommer tillbaka på fritiden, och ni är också alltid välkomna med klassen förstås.

Viktigt när du ska boka

Boka bokprat på det bibliotek i den kommundel där skolan ligger. Du gör en intresseanmälan så kontaktar vi dig och kommer överens om datum och tid för bokprat.

  • Tumba bibliotek, Anita Höglund tel. 08-530 629 31
  • Tullinge bibliotek, tel. 08-530 629 20
  • Vårsta bibliotek, Anita Höglund tel. 08-530 629 31
  • Hallunda bibliotek, tel. 08-530 625 90
  • Fittja bibliotek, tel. 08-530 629 75
  • Alby bibliotek, tel. 08-530 629 80

Vi vill att ni lånar de medier barnen har i skolan på s k lärarkortOm du inte har något sådant kontakta ditt bibliotek så ordnar vi det.

 

Läroplanen

Anknytning till skolans mål. Saxat ur läroplanen, om ämnets syfte

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa. I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden. 

Kulturgarantin - en del av Botkyrkas kulturella allemansrätt

Denna aktivitet är utvald och räcker till samtliga elever och återkommer varje läsår -  en kulturgaranti!   Det ska vara lätt att integrera kulturupplevelsen i den ordinarie undervisningen. Det blir en rättighet för alla elever i Botkyrka.


Mer information

Inga lediga platser.