Välkommen till Botkyrkas nya kulturbokningssida!

Nyhet: Ny bokningssajt! Samma adress!
Det fullständiga programmet lanseras 12 augusti 2019 för HT19/VT20!

Botkyrkas kulturella allemansrätt är en unik möjlighet för alla barn och elever i Botkyrka. Ett varierat kulturprogram med pedagogisk och konstnärlig kvalitet. Kulturella upplevelser och eget skapande som stärker skolans och förskolans breda uppdrag.

Ett garanterat, utvalt program för varje årskurs i grundskolan och för förskolans 4-åringar återkommer varje år så det blir lätt att integrera kulturen i ordinarie planering.

Botkyrkas kulturella allemansrätt produceras och bekostas av Botkyrka kommun med stöd av Statens kulturråd/Skapande skola och Stockholms läns landsting.