Här på sajten bokar skolor och förskolor i Botkyrka kultur Välkommen!

BOKA KULTUR till dina elever och barn! Utvalda aktiviteter och ingen kostnad för skolan, eftersom allt på sajten ingår i Botkyrkas kulturella allemansrätt. Avboka så snart du kan så att andra elever och barn får möjligheten. Har du frågor eller synpunkter? E-post till: kulturbokning@botkyrka.se

Ska du logga in första gången? Då behöver du skolans eller förskolans gemensamma användarnamn och lösenord. Du får uppgifterna av skolans expedition eller chef. Eller e-posta till: kulturbokning@botkyrka.se

Barn har rätt till kultur! Barn växer av kultur! Botkyrkas kulturella allemansrätt är en möjlighet för alla barn och elever i Botkyrka. Kulturella upplevelser och eget skapande som stärker skolans och förskolans breda uppdrag. En återkommande utvald aktivitet per årskurs i grundskolan och för förskolans 4-åringar för att underlätta din planering – en kulturgaranti. Välkommen! 🙂

Botkyrkas kulturella allemansrätt produceras och bekostas av Botkyrka kommun med stöd av Statens kulturråd/Skapande skola, Region Stockholm och Länsmusiken.