Välkommen till nya bokakultur!
Ny bokningssajt med samma adress!

Hej och välkommen till Botkyrka kommuns sajt för skolor och förskolor! När du loggar in första gången behöver du skolans eller förskolans unika användarnamn och lösenord. Sedan registrerar du dig och kan börja boka. Du får uppgifterna av skolans expedition eller din chef.

Botkyrkas kulturella allemansrätt är en unik möjlighet för alla barn och elever i Botkyrka. Ett varierat kulturprogram med pedagogisk och konstnärlig kvalitet. Kulturella upplevelser och eget skapande som stärker skolans och förskolans breda uppdrag.
Ett garanterat, utvalt program för varje årskurs i grundskolan och för förskolans 4-åringar återkommer varje år så det blir lätt att integrera kulturen i ordinarie planering – en kulturgaranti.

Botkyrkas kulturella allemansrätt produceras och bekostas av Botkyrka kommun med stöd av Statens kulturråd/Skapande skola och Region Stockholm..