Här på sajten bokar skolor och förskolor i Botkyrka kultur Välkommen!

Hej! Aktiviteterna och aktörerna följer de restriktioner som gäller nu för att minska smittrisken av Covid-19. Det betyder att vi endast genomför digitala aktiviteter fram till 1 februari. Du kan boka in aktiviteter längre fram under våren. Vi kommer att meddela dig några veckor i förväg hur aktiviteten kommer att kunna genomföras och den här sajten uppdateras varje månad utifrån aktuellt läge. Botkyrkas kulturella allemansrätt bjuder även i vår på ett brett kulturprogram av hög kvalité. I programmet finner du din årskurs utvalda kulturgaranti, Skapande skola och mer därtill. Vi hoppas att aktiviteterna kan genomföras, men allt kan ändras snabbt i denna tid av pandemi. Kulturaktörerna följer rådande restriktioner för att minska smittrisken av Covid-19 och kan oftast anpassa aktiviteterna. Exempel: aktiviteten kanske kan komma till er. Flera av aktiviteterna kan ske digitalt eller utomhus. Grupperna hålls små. Buss kan vid behov bokas gratis.

För att logga in första gången behöver du skolans eller förskolans gemensamma användarnamn och lösenord. Du får uppgifterna av skolans expedition eller chef. Eller e-posta till kulturbokning@botkyrka.se. Sedan lägger du till dig själv som bokningsansvarig. Tänk på att aktiviteterna ska räcka till barn och elever i hela Botkyrka. Boka därför först kulturgarantin för årskursen och en övrig aktivitet. Om platser finns kvar lite senare på terminen öppnar vi ofta för att boka fler aktiviteter. Gäller våren 2021: med anledning av situationen kring Covid-19 så det ingen avbokningsavgift för er i skola och förskola. Tveka därför inte att klicka i ”Godkänn våra användarvillkor”. Men hör av dig och avboka i så god tid som du kan i alla fall, av hänsyn till alla involverade.

Botkyrkas kulturella allemansrätt är en möjlighet för alla barn och elever i Botkyrka. Kulturella upplevelser och eget skapande som stärker skolans och förskolans breda uppdrag. En återkommande aktivitet per årskurs i grundskolan och för förskolans 4-åringar är återkommande för att underlätta din planering – en kulturgaranti.

Botkyrkas kulturella allemansrätt produceras och bekostas av Botkyrka kommun med stöd av Statens kulturråd/Skapande skola, Region Stockholm och Länsmusiken.