Här på sajten bokar skolor och förskolor i Botkyrka kultur Välkommen!

Hej! I år kommer flera av aktiviteterna till er, till skolan eller förskolan. Du kan också boka abonnerad buss gratis. Aktiviteterna och aktörerna följer de restriktioner som gäller nu för att minska smittrisken av Covid-19. Många av aktiviteterna här på sajten är en del av Skapande skola. Skapande skola är endast medskapande workshops. Om du har inte hittar det du önskar så välj ”On demand” på sajten eller e-posta ditt förslag till kulturbokning@botkyrka.se

För att logga in första gången behöver du skolans eller förskolans gemensamma och unika användarnamn och lösenord. Du får uppgifterna av skolans expedition eller din chef. Sedan lägger du till dig som bokningsansvarig och så kan du börja boka. Tänk på att aktiviteterna ska räcka till barn och elever i hela Botkyrka. Boka först er kulturgaranti för årskursen och max en övrig aktivitet ytterligare. Om platser finns kvar lite senare på terminen öppnar vi upp för att boka ännu fler aktiviteter. GÄLLER HÖSTEN 2020: med anledning av situationen kring Covid-19 så det ingen avbokningsavgift i höst. Men hör av dig och avboka i så god tid som du kan iallafall. Tveka därför inte att klicka i ”Godkänn våra användarvillkor”.

Botkyrkas kulturella allemansrätt är en möjlighet för alla barn och elever i Botkyrka. Kulturella upplevelser och eget skapande som stärker skolans och förskolans breda uppdrag. En återkommande aktivitet per årskurs i grundskolan och för förskolans 4-åringar är återkommande för att underlätta din planering – en kulturgaranti.

Botkyrkas kulturella allemansrätt produceras och bekostas av Botkyrka kommun med stöd av Statens kulturråd/Skapande skola, Region Stockholm och Länsmusiken.