Botkyrkas kulturella allemansrätt. Här på sajten bokar skolor och förskolor i Botkyrka kultur. Välkommen!

Välkommen! För att logga in första gången behöver du skolans eller förskolans unika användarnamn och lösenord. Du får uppgifterna av skolans expedition eller din chef. Sedan registrerar du dig och kan börja boka.

Botkyrkas kulturella allemansrätt är en möjlighet för alla barn och elever i Botkyrka. Kulturella upplevelser och eget skapande som stärker skolans och förskolans breda uppdrag. En garanterad, utvald och återkommande aktivitet per årskurs i grundskolan och för förskolans 4-åringar underlättar för att planera in kulturen – en kulturgaranti.

Botkyrkas kulturella allemansrätt produceras och bekostas av Botkyrka kommun med stöd av Statens kulturråd/Skapande skola, Region Stockholm och Länsmusiken.