FÖR ALLA I ÅRSKURS 6 - ATT SE=SANT?- Kommer till klassrummet. Hela läsåret 2018-2019!

Basutbud

Årskurs 6 erbjuds varje år en workshop om konst och bild. Detta är 6:ornas kulturgaranti.

ATT SE = SANT? Konstpedagogen kommer till ert klassrum!

En grundkurs för unga att kritisk se och förstå bildspråket. Med fokus på seendepraktik som socialt och kulturellt konstruerat. Att utrusta barnen med en verktygslåda av möjligheter, strategier att navigera i medieflödet, kunna dra slutsatser och förstå konsekvenserna är nödvändigt i dagens mediaflöde.

I dagens samhälle finns det otaliga kanaler där vi möter och matas med stora mängder av bilder. Dessa bilder påverkar oss och ger oss kunskap om den värld vi lever i. Men kan vi lita på att det vi ser är sant och på vilket sätt blir vi påverkade? Vi samtalar om sociala medier, konst, aktuella nyhets- och reklambilder. Vi ser även hur våra kroppsideal påverkas utifrån de perfekta, ofta retuscherade  kroppar som visas överallt i vårt samhälle.

Vi vill lära unga att bättre kunna studera, navigera, sortera och tolka bilder. Utifrån en förenklad tre stegs bildanalys modell kommer vi att studera hur bildspråket kommunicerar, synliggör och skapar kunskap om och genom visuell kommunikation.

Enligt läroplanen:

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas

  • Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.
  • Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg.
  • Med olika material undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder. 
  • Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
Praktiskt information: 
  • Max antal: 30 elever.
  • Plats: I ert klassrum.
  • Konstpedagog: Kerstin Gezelius, Botkyrka konsthall, e-post: kerstin.gezelius@botkyrka.se , telefon: 0708-861318.
Mer information:

Den här workshopen görs i ert klassrum. Det finns även möjlighet att komma till Mångkulturellt centrum för workshop men detta bokas med en annan pedagog och via en annan länk på  www.bokakultur.botkyrka.se

Kulturgarantin - en del av Botkyrkas kulturella allemansrätt

Denna aktivitet är utvald och räcker till samtliga elever och återkommer varje läsår -  en kulturgaranti!   Det ska vara lätt att integrera kulturupplevelsen i den ordinarie undervisningen. Det blir en rättighet för alla elever i Botkyrka.Tillfällen

Aktivitetsdatum och tidLokalPrisLediga platser 
Enligt överenskommelse I ert klassrum

I ert klassrum

0 kr Gruppanmälan Fullbokat
Enligt överenskommelse I ert klassrum

I ert klassrum

0 kr Gruppanmälan Fullbokat
Enligt överenskommelse I ert klassrum

I ert klassrum

0 kr Gruppanmälan Fullbokat
Enligt överenskommelse I ert klassrum

I ert klassrum

0 kr Gruppanmälan Intresseanmälan
Enligt överenskommelse I ert klassrum

I ert klassrum

0 kr Gruppanmälan Intresseanmälan
Enligt överenskommelse I ert klassrum

I ert klassrum

0 kr Gruppanmälan Intresseanmälan
Enligt överenskommelse I ert klassrum

I ert klassrum

0 kr Gruppanmälan Intresseanmälan
Enligt överenskommelse I ert klassrum

I ert klassrum

0 kr Gruppanmälan Intresseanmälan
Enligt överenskommelse I ert klassrum

I ert klassrum

0 kr Gruppanmälan Intresseanmälan
Enligt överenskommelse I ert klassrum

I ert klassrum

0 kr Gruppanmälan Intresseanmälan
Enligt överenskommelse I ert klassrum

I ert klassrum

0 kr Gruppanmälan Intresseanmälan
Enligt överenskommelse I ert klassrum

I ert klassrum

0 kr Gruppanmälan Intresseanmälan
Enligt överenskommelse I ert klassrum

I ert klassrum

0 kr Gruppanmälan Intresseanmälan
Enligt överenskommelse I ert klassrum

I ert klassrum

0 kr Gruppanmälan Intresseanmälan
Enligt överenskommelse I ert klassrum

I ert klassrum

0 kr Gruppanmälan Intresseanmälan
Enligt överenskommelse I ert klassrum

I ert klassrum

0 kr Gruppanmälan Intresseanmälan
Enligt överenskommelse I ert klassrum

I ert klassrum

0 kr Gruppanmälan Intresseanmälan
Enligt överenskommelse I ert klassrum

I ert klassrum

0 kr Gruppanmälan Intresseanmälan