FÖR ALLA I ÅRSKURS 7- FILM, workshop, analys

Basutbud

Låt dina elever fördjupa sig i värdegrundsfrågor genom att se, analysera och skapa egen film. Att se film, reflektera över sin filmupplevelse samt själv kliva in i rollen som filmskapare kan vara ett sätt att lära känna sig själv, utveckla sitt språk och få nya perspektiv på världen. Det är också ett sätt att få kunskap om och kritiskt granska filmmediet.

Under två workshops får eleverna, under handledning av filmpedagog, arbeta teoretiskt och praktiskt med film samt fördjupa sig i frågor som berör likabehandling och värdegrund i allmänhet och identitet och självbild i synnerhet.

Vad är egentligen en identitet och hur skapas den? Är det något vi föds med eller något som förändras över tid?Identitet handlar om hur vi ser på oss själva och hur vi ser på andra. Det handlar också om rätten att få vara sig själv utan att bli utstött, kränkt eller diskriminerad. Det handlar om likabehandling.

Under den första workshopen får klassen se utvalda filmer och exempel inom temat för att sedan bearbeta tolkningar och dra paralleller till sina egna liv och erfarenheter. Genom samtal och praktiska övningar i filmanalys, bild och drama syftar workshopen till att medvetandegöra och utveckla elevernas analytiska förmåga. Under nästa workshop får eleverna själva kliva in i rollen som filmskapare. De får, i mindre grupper, en introduktion i filmskapande. Eleverna får pröva att, utifrån olika färdiga bildmanus, filma och redigera korta scener.

Praktisk information:

Plats: Arbetet/workshop genomförs på skolan.
Teknik: Ipads. Om skolan har egna iPads används de med fördel. Det finns också ett iPadspaket att låna av FilmCentrum.

Antal: Högst 30 elever per bokning

Förslag på upplägg:

Workshop 1: 08:30-11:00 Filmvisning, analys och samtal (2-3 tim)

Workshop 2: 12.00-15.00   Introduktion till filmskapande (3 tim)
OBS! Upplägget kan självklart anpassas efter skolans schema och önskemål!

Kulturgarantin - en del av Botkyrkas kulturella allemansrätt

Denna aktivitet är utvald och räcker till samtliga elever och återkommer varje läsår -  en kulturgaranti!   Det ska vara lätt att integrera kulturupplevelsen i den ordinarie undervisningen. Det blir en rättighet för alla elever i Botkyrka.


Mer information

Längd

1 heldag, alt. 2 halvdagar

Kategorier

Målgrupper

Tillfällen

Aktivitetsdatum och tidLokalPrisLediga platser 
Enligt överenskommelse Hos er. På skolan eller förskolan.

Hos er. På skolan eller förskolan.

Gruppanmälan Fullbokat
Enligt överenskommelse Hos er

Hos er

0 kr Gruppanmälan Fullbokat
Enligt överenskommelse Hos er

Hos er

0 kr Gruppanmälan Fullbokat
Enligt överenskommelse Hos er

Hos er

0 kr Gruppanmälan Fullbokat
Enligt överenskommelse Hos er

Hos er

0 kr Gruppanmälan Fullbokat
Enligt överenskommelse Hos er

Hos er

0 kr Gruppanmälan Fullbokat
Enligt överenskommelse Hos er

Hos er

0 kr Gruppanmälan Fullbokat
Enligt överenskommelse Hos er

Hos er

0 kr Gruppanmälan Fullbokat
Enligt överenskommelse Hos er

Hos er

0 kr Gruppanmälan Fullbokat
Enligt överenskommelse Hos er

Hos er

0 kr Gruppanmälan Fullbokat
Enligt överenskommelse Hos er

Hos er

0 kr Gruppanmälan Fullbokat
Enligt överenskommelse Hos er

Hos er

0 kr Gruppanmälan Fullbokat
Enligt överenskommelse Hos er

Hos er

0 kr Gruppanmälan Fullbokat
Enligt överenskommelse Hos er

Hos er

0 kr Gruppanmälan Fullbokat
Enligt överenskommelse Hos er

Hos er

0 kr Gruppanmälan Fullbokat
Enligt överenskommelse Hos er

Hos er

0 kr Gruppanmälan Fullbokat
Enligt överenskommelse Hos er

Hos er

0 kr Gruppanmälan Fullbokat
Enligt överenskommelse Hos er

Hos er

0 kr Gruppanmälan Fullbokat
Enligt överenskommelse Hos er

Hos er

0 kr Gruppanmälan Fullbokat
Enligt överenskommelse Hos er

Hos er

0 kr Gruppanmälan Fullbokat
Enligt överenskommelse Hos er

Hos er

0 kr Gruppanmälan Fullbokat
Enligt överenskommelse Hos er

Hos er

0 kr Gruppanmälan Intresseanmälan
Enligt överenskommelse Hos er

Hos er

0 kr Gruppanmälan Intresseanmälan
Enligt överenskommelse Hos er

Hos er

0 kr Gruppanmälan Intresseanmälan