FÖR ALLA I ÅRSKURS 7 - FILMWORKSHOP i klassrummet. Hela läsåret 2018-2019!

Basutbud

En workshop som ger en insikter i Medie- och informationskunnighet (förkortning MIK) 

Botkyrka kommun erbjuder, inom ramen för Botkyrkas kulturella allemansrätt / kulturgarantin, alla elever i årskurs 7 att boka Filmcentrums filmworkshops läsåret 2018/2019.

 

 

 

PRAKTISK INFORMATION

  • Plats:  På  skolan. I ert klassrum.
  • Antal elever: Max 30, men bättre max 25 elever per grupp, för bättre resultat och trivsel.
  • Teknik:  Behövs 10 Ipads. har ni? Filmcentrum kan låna ut iPads om det inte finns tillgängligt på skolan. Vi pratar om detta när ni bokat.
  • Material: Det ingår filmer i strömmande format (abonnemang på ett år), filmhandledningar, handledningsmaterial och filmvetenskapligt kompendium.
  • FilmCentrum tar kontakt med dig  för att boka in dag och tid.

UPPLÄGG OCH TIDSÅTGÅNG

  • Viktiga förberedelser: Klassen ska förbereda sig innan genom att se en film och samtal kring den. Allt material och filmhandledning som lärare kan använda som underlag för vidare diskussion och samtal i klassen kommer till läraren. Tid: Avsätt 3 tim för detta "grundpaketet".
  • Workshopen: Workshopen är en heldag, ca 5-6 tim. (Förmiddag kl. 08.30-11.00 samt eftermiddag kl. 12.00-15.00. Tiderna kan självklart anpassas efter era behov.)

BAKGRUND

Vi omges av ett ständigt växande flöde av texter och budskap som barn och unga behöver redskap för att hantera. Att fördjupa sig i rörliga bilder är ett sätt att lära sig ett samtida globalt språk, tillgodogöra sig kunskap och stimulera till ett (medie-)kritiskt tänkande. Genom att arbeta med MIK tränar eleverna förmåga att finna, analysera, kritiskt värdera och skapa information i olika medier och kontexter.

DE GLOBALA MÅLEN

FilmCentrum erbjuder workshops kopplade till de Globala målen. Arbetet är upplagt för att matcha vart och ett av de 17 målsättningarna eller mer övergripande tillgängliggöra de Globala målen och Agenda 2030 som helhet. Läs mer på: www.globalamalen.se.

INNEHÅLL

Under en workshopdag får eleverna en teoretisk grundkurs i MIK samt en introduktion i praktiskt filmskapande med iPads. Utifrån aktuella filmer och exempel får deltagarna kunskap om MIK och får, under handledning av filmpedagog, arbeta med praktiska övningar i normativ filmanalys och göra kopplingar till det samhälle vi lever i.

Vad innebär Medie- och informationskunnighet? Vad menas med ett vidgat textbegrepp och en visuell läsförmåga?

Vem är avsändare och vad innebär objektivitet? Vad säger filmen om världen och det samhälle vi lever i? Hur påverkas vi av film och rörliga bilder i vår vardag och i vår syn på oss själva och varandra? Och hur utvecklar vi ett kritiskt förhållningssätt till bilder?

Filma själva

Eleverna får sedan själva kliva in i rollen som filmskapare genom att, utifrån olika färdiga bildmanus, filma och redigera korta scener. Workshopen avslutas med en gemensam filmvisning där deltagarna får se varandras filmer/scener.

Genom samtal och praktiska övningar syftar arbetet att, med filmens hjälp, medvetandegöra och utveckla elevernas analytiska förmåga, att lyfta ett kritiskt tänkande och träna den visuella läsförmågan, men också att lyfta kopplingar till det samhälle vi lever i och hur vi, som enskilda individer, påverkas av media och rörlig bild i vårt vardagliga liv.

Kulturgarantin - en del av Botkyrkas kulturella allemansrätt

Denna aktivitet är utvald och räcker till samtliga elever och återkommer varje läsår -  en kulturgaranti!   Det ska vara lätt att integrera kulturupplevelsen i den ordinarie undervisningen. Det blir en rättighet för alla elever i Botkyrka. Årskurs 7 erbjuds workshop i film, medier och information.

 

 

Tillfällen

Aktivitetsdatum och tidLokalPrisLediga platser 
Enligt överenskommelse I ert klassrum

I ert klassrum

0 kr Gruppanmälan Fullbokat
Enligt överenskommelse I ert klassrum

I ert klassrum

0 kr Gruppanmälan Fullbokat
Enligt överenskommelse I ert klassrum

I ert klassrum

0 kr Gruppanmälan Fullbokat
Enligt överenskommelse I ert klassrum

I ert klassrum

0 kr Gruppanmälan Fullbokat
Enligt överenskommelse I ert klassrum

I ert klassrum

0 kr Gruppanmälan Fullbokat
Enligt överenskommelse I ert klassrum

I ert klassrum

0 kr Gruppanmälan Fullbokat
Enligt överenskommelse I ert klassrum

I ert klassrum

0 kr Gruppanmälan Fullbokat
Enligt överenskommelse I ert klassrum

I ert klassrum

0 kr Gruppanmälan Fullbokat
Enligt överenskommelse I ert klassrum

I ert klassrum

0 kr Gruppanmälan Fullbokat
Enligt överenskommelse I ert klassrum

I ert klassrum

0 kr Gruppanmälan Intresseanmälan
Enligt överenskommelse I ert klassrum

I ert klassrum

0 kr Gruppanmälan Intresseanmälan
Enligt överenskommelse I ert klassrum

I ert klassrum

0 kr Gruppanmälan Intresseanmälan
Enligt överenskommelse I ert klassrum

I ert klassrum

0 kr Gruppanmälan Intresseanmälan
Enligt överenskommelse I ert klassrum

I ert klassrum

0 kr Gruppanmälan Intresseanmälan
Enligt överenskommelse I ert klassrum

I ert klassrum

0 kr Gruppanmälan Intresseanmälan
Enligt överenskommelse I ert klassrum

I ert klassrum

0 kr Gruppanmälan Intresseanmälan