FÖR ALLA I FÖRSKOLEKLASS: 6-ÅRSVISNING - Biblioteket är ditt! Upptäck biblioteket! Läsåret 2018-2019!

Basutbud

Förskoleklasserna erbjuds varje år ett besök på sitt lokala bibliotek. Detta är förskoleklassernas kulturgaranti.

Folkbiblioteket liksom skolväsendet vilar på demokratins grund. I mångt har vi samma mål: att främja inhämtning av kunskaper och förmedla respekt för de mänskliga rättigheterna. Biblioteket är också en social och interkulturell plats där eget och andras kulturarv tillsammans bidrar till barnens utveckling och lärande. Vi vill på biblioteken återknyta kontakten med barnen, som kanske kommit med förskolan eller familjen tidigare. De får vid besöket både en bokgåva och sitt första bibliotekskort. Med det får var och en tillträde att låna alla våra medier. Det här ska vara ett besök som är början på så mycket. Alla resor i världens alla berättelser  startar här.

 


Praktisk information:

Ditt lokala bibliotek skickar ut inbjudningar till förskoleklasserna. Du gör en intresseanmälan så kontaktar vi dig och kommer överens om datum och tid för bokprat.

  • Tumba bibliotek, tel. 08-530 629 31
  • Tullinge bibliotek, tel. 08-530 629 20
  • Vårsta bibliotek, tel. 08-530 629 31
  • Hallunda bibliotek, tel. 08-530 625 90
  • Fittja bibliotek, tel. 08-530 629 75
  • Alby bibliotek, tel. 08-530 629 80
Lärarkort:

Vi vill att ni lånar de medier barnen har i skolan, på s k lärarkort. Om du inte har något sådant kontakta ditt bibliotek så ordnar vi det.

Kulturgarantin- en del av Botkyrkas kulturella allemansrätt

Denna aktivitet är utvald och räcker till samtliga elever och återkommer varje läsår -  en kulturgaranti!   Det ska vara lätt att integrera kulturupplevelsen i den ordinarie undervisningen. Det blir en rättighet för alla elever i Botkyrka.

 

Mer information

Inga lediga platser.