KULTUR PÅ BARNENS VILLKOR, EN KARTLÄGGNING AV PROFESSIONELL KULTUR I FÖRSKOLAN

Här intill i den högra spalten finns en skriften "Kultur på barnens villkor" att ladda ner.

Skapande och estetiska uttrycksformer är en viktig del i förskolans verksamhet. Men hur möter förskolebarnen och förskoleverksamheten den professionella kulturen? Och vilket värde och funktion kan den professionella kulturen tillföra förskoleverksamheten och förskolebarnen? Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga användandet av professionell kultur i förskolan.

Här (till höger) kan du ladda ner en kartläggning som gjordes i samband med att Kulturrådet fick i uppdrag att fördela bidrag till professionell kulturverksamhet i förskolan, vilket myndigheten gjort inom grundskolan sedan 2008.