BOTKYRKAS KULTURELLA ALLEMANSRÄTT

..................................................................................................................................................................................................

Barn har rätt till kultur. Det är stadgat i FNs barnkonvention som fyllde 25 år 2018 och som blir svensk lag 2020.

 

Stater som undertecknat konventionen ska respektera och främja barnets rätt att fullt ut delta i det kulturella och konstnärliga livet. De ska också uppmuntra tillgång till lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet.

Till synes är detta självklarheter, men i praktiken är det inte alltid så enkelt. Vad menar vi egentligen med de fina och tunga formuleringarna?  Hur tar vi dem med oss ut i verkligheten - till barnen?

Vi ser ofta på barndom som något övergående, som en förberedelse för det riktiga livet. Men när börjar det? Ska nästan en fjärdedel av en människas liv hinna gå innan hon räknas? Barns rätt till kultur handlar om barns rätt att delta i samhället. Att få yttra sig. Att få tillgång till olika uttrycksmedel. Att bli lyssnad på och synliggjord. Att få tillgång till konst, kultur och information. (Statens Kulturråd)

 

Botkyrkas kulturella allemansrätt

 • FÖR ALLA 4-åringar varje höst. Hösten 2019 kommer en ny föreställning.

  KulturgarantiFÖR ALLA 4-åringar varje höst. Hösten 2019 kommer en ny föreställning.

  Teater för alla 4-åringar i Botkyrka - varje hösttermin! TACK käraste publik! Under hösten 2018 såg 930 4-åringar och 136 vuxna föreställningen "Min lillasyster kanin" med Dockteatern Tittut. Nästa höst kommer en ny fin föreställning till alla Botkyrkas 4-åringar. Håll utkik här på sajten i mitten av augusti 2019. Välkommen att boka då!

  Kategorier: Botkyrkas kulturella allemansrätt, Teater, Kulturgaranti
  Målgrupper: Förskola, 4-åringar, 4-åringar i förskola
  Lokaler: Plats meddelas hösten 2019 , Folkets hus i Hallunda , Tumbascenen
  Tillfällen:

  18st tillfällen under perioden 8/11 2018 - 23/11 2018

 • FÖR ALLA I FÖRSKOLEKLASS: 6-ÅRSVISNING - Biblioteket är ditt! Upptäck biblioteket! Läsåret 2018-2019!

  KulturgarantiFÖR ALLA I FÖRSKOLEKLASS: 6-ÅRSVISNING - Biblioteket är ditt! Upptäck biblioteket! Läsåret 2018-2019!

  När barnen går i förskoleklass är det dags att de på ett lekfullt sätt får lära sig vad deras lokala bibliotek är för en plats: vad finns där och hur hittar man? Med sitt första bibliotekskort får varje barn tillträde till det vi har på biblioteken, och är välkomna tillbaka tillsammans med sina vuxna för att låna böcker, filmer eller kanske för att vara med på något program. Att läsa stimulerar språket, ger kunskaper och erfarenheter, berikar livet och stimulerar fantasin. Barnen får vid besöket med sig en bokgåva att ta hem.

  Kategorier: Botkyrkas kulturella allemansrätt, Biblioteket, Kulturgaranti
  Målgrupper: Förskoleklass
  Lokaler: Tumba bibliotek , Vårsta bibliotek , Fittja bibliotek , Hallunda bibliotek , Alby bibliotek
 • FÖR ALLA I ÅRSKURS 1 - Känslolabyrinten - interaktiv dansföreställning. Vårterminen 2019!

  KulturgarantiFÖR ALLA I ÅRSKURS 1 - Känslolabyrinten - interaktiv dansföreställning. Vårterminen 2019!

  Dans och rörelse. Samtal och lek. Välkommen till Känslolabyrinten. Känslolabyrinten är en resa genom vår inre berg- och dalbana som bygger på barns upplevelser av olika känslor. Föreställningen kommer att vara en upptäcksfärd genom scenrummet där barnen ledda av en guide möter dans, teater och musik. Scenen är en uppbyggd labyrint, en kreativ känslovärld där barnen kommer att få möta olika känslor i form av dans, musik och teater. Inledningsvis så möter barnen en guide som i olika uppdrag kommer att leda barnen igenom labyrintens olika rum och känslo-scenarier.

  Kategorier: Dans, Botkyrkas kulturella allemansrätt, Workshops, Kulturgaranti
  Målgrupper: Årskurs 1
  Lokal: Subtopia
  Tillfällen:

  6st tillfällen under perioden 2/4 2019 - 5/4 2019

 • FÖR ALLA I ÅRSKURS 1 - Bokstavsbyrån - en dansföreställning. Vårterminen 2019!

  KulturgarantiFÖR ALLA I ÅRSKURS 1 - Bokstavsbyrån - en dansföreställning. Vårterminen 2019!

  Dansföreställning för årskurs 1 och kort dansworkshop med avstamp i läroplanen.Ett lustfyllt sätt att stärka barns språkutveckling! Inger och Sanna har mycket att göra! Telefonen ringer stup i kvarten och olika läs och skrivuppgifter ska lösas. Åt vilket håll skrivs ett brev? Hur blir en krumelur en bokstav? Publiken är med och ljudar och hjälper till med olika ord. Föreställningen kompletterar den ordinarie läs- och skrivundervisningen, via estetiska läroprocesser och levande scenkonst.

  Kategorier: Dans, Botkyrkas kulturella allemansrätt, Kulturgaranti
  Målgrupper: Årskurs 1
  Lokal: Tumbascenen
  Tillfällen:

  8st tillfällen under perioden 29/4 2019 - 3/5 2019

 • FÖR ALLA I ÅRSKURS 1 - Dansworkshop i klassrummet. Hela läsåret 2018-2019!

  KulturgarantiFÖR ALLA I ÅRSKURS 1 - Dansworkshop i klassrummet. Hela läsåret 2018-2019!

  Under läsåret 2018/2019 kan alla i årskurs 1 prova på dans i en workshop i klassrummet. DANSFÖRESTÄLLNING - en dansföreställning kommer även att erbjudas alla i åk 1 under vårterminen. DANSWORKSHOP - En dansworkshop i klassrummet där sammansatta rörelseformer, fantasi och eget skapande stärker läroprocessen, en del av läroplanens centrala mål för årskurs 1-3. Under passet får eleverna testa på dans tillsammans med danspedagogen på ett inspirerande och lekfullt sätt. Inga förberedelser behövs - vi använder klassrummet som det är!

  Kategorier: Dans, Botkyrkas kulturella allemansrätt, Workshops, Kulturgaranti
  Målgrupper: Årskurs 1
  Lokaler: Lokal enligt överenskommelse , Hos er. På skolan eller förskolan.
 • FÖR ALLA I ÅRSKURS 2 - Möt musik med Botkyrka kulturskola. Hela läsåret 2018-2019!

  KulturgarantiFÖR ALLA I ÅRSKURS 2 - Möt musik med Botkyrka kulturskola. Hela läsåret 2018-2019!

  Konserten med Botkyrka kulturskola för alla elever i årskurs 2 är en rolig och minnesvärd musikalisk upplevelse där barnen får sjunga, dansa och spela tillsammans med våra erfarna och kunniga pedagoger. Ett möte med musiken! Vi använder oss av en för barnen välkänd sångrepertoar, men bjuder förstås också på några nya spännande överraskningar.

  Kategorier: Botkyrkas kulturella allemansrätt, Musik, Kulturgaranti
  Målgrupper: Särskola, Årskurs 2
 • FÖR ALLA I ÅRSKURS 3 – Hogslaby 2019 – Introduktion för skolår 3

  KulturgarantiFÖR ALLA I ÅRSKURS 3 – Hogslaby 2019 – Introduktion för skolår 3

  Vid detta tillfälle introducerar vi arkeologi för barnen och pratar om för hur länge sedan forntiden egentligen var. Vidare berät­tar vi om järnålderns vardag och föreställningsvärld. Vi visar modeller och föremål som visar hur människorna levde under järnåldern. Därefter tar vi en vandring och tittar på forntida spår i landskapet.

  Kategorier: Botkyrkas kulturella allemansrätt, Hogslaby/kulturhistoria, Kulturgaranti
  Målgrupper: Årskurs 3
  Lokal: Röda huset Hogslaby
  Tillfällen:

  29st tillfällen under perioden 11/3 2019 - 29/3 2019

 • FÖR ALLA I ÅRSKURS 3 – Hogslaby 2019– Lägerskola för skolår 3

  KulturgarantiFÖR ALLA I ÅRSKURS 3 – Hogslaby 2019– Lägerskola för skolår 3

  Hogslaby är järnåldersbyn där eleverna får uppleva hur livet levdes under järnåldern. I byn jobbar vi praktiskt med forntida tekniker såsom smide, växtfärgning och brödbak. Vi arbetar främst med elever i årskurs 3 som ett led i den kulturella allemansrätten som är ett samarbete mellan Utbildningsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen. Det betyder att det är gratis för samtliga tredjeklassare i Botkyrka att få delta i en introduktion och en heldag lägerskola i Hogslaby.

  Kategorier: Botkyrkas kulturella allemansrätt, Hogslaby/kulturhistoria, Kulturgaranti
  Målgrupper: Årskurs 3
  Lokal: Röda huset Hogslaby
  Tillfällen:

  30st tillfällen under perioden 1/4 2019 - 23/8 2019

 • FÖR ALLA I ÅRSKURS 4 - Kom på bokprat! Hitta läslusten. Hela läsåret 2018-2019!

  KulturgarantiFÖR ALLA I ÅRSKURS 4 - Kom på bokprat! Hitta läslusten. Hela läsåret 2018-2019!

  På biblioteket finns alla möjliga sorters berättelser, i olika former, medier, med bilder, lättläst... När barnen är i tioårsåldern vill vi på biblioteken locka med allt detta, genom att presentera några böcker och kanske andra medier. Barnbibliotekarien skapar en relation till varje elev genom att prata om böcker på ett lustfyllt sätt, och genom att höra något om vad barnen läst tidigare kan vi hitta en bok till var och en!

  Kategorier: Botkyrkas kulturella allemansrätt, Biblioteket, Kulturgaranti
  Målgrupper: Årskurs 4
  Lokaler: Tumba bibliotek , Hallunda bibliotek , Alby bibliotek
 • FÖR ALLA I ÅRSKURS 5 - Prova på Nycirkus hos Cirkus Cirkör. Hela läsåret 2018-2019!

  KulturgarantiFÖR ALLA I ÅRSKURS 5 - Prova på Nycirkus hos Cirkus Cirkör. Hela läsåret 2018-2019!

  Vi välkomnar er till en cirkus prova-på i Cirkörhuset! Under en förmiddag får elever och lärare besöka våra cirkuslokaler och träffa de som jobbar både på och bakom scenen: artister, pedagoger, gymnasieelever och kontorsakrobater. Ni kommer att få se filmklipp från våra föreställningar, få höra om hur Cirkus Cirkör startade och framförallt: ni kommer få prova på cirkus! Vi bjuder på akrobatik, jonglering och lindans, luftakrobatik och kanske vågar ni hoppa rakt ut i vår hoppgrop?

  Kategorier: Cirkus, Botkyrkas kulturella allemansrätt, Workshops, Kulturgaranti
  Målgrupper: Särskola, Årskurs 5
  Lokal: Cirkus Cirkör
  Tillfällen:

  27st tillfällen under perioden 3/10 2018 - 3/4 2019

 • FÖR ALLA I ÅRSKURS 6 - ATT SE=SANT?- Kommer till klassrummet. Hela läsåret 2018-2019!

  KulturgarantiFÖR ALLA I ÅRSKURS 6 - ATT SE=SANT?- Kommer till klassrummet. Hela läsåret 2018-2019!

  ATT SE = SANT? på Mångkulturellt centrum eller i ert klassrum. En grundkurs för unga att kritisk se och förstå bildspråket. Med fokus på seendepraktik som socialt och kulturellt konstruerat. Att utrusta barnen med en verktygslåda av möjligheter, strategier att navigera i medieflödet, kunna dra slutsatser och förstå konsekvenserna är nödvändigt i dagens media flöde.

  Kategorier: Botkyrkas kulturella allemansrätt, Utställningar & visningar, Workshops, Konst, Kulturgaranti
  Målgrupper: Årskurs 6
  Lokal: I ert klassrum
 • FÖR ALLA I ÅRSKURS 7 - FILMWORKSHOP i klassrummet. Hela läsåret 2018-2019!

  KulturgarantiFÖR ALLA I ÅRSKURS 7 - FILMWORKSHOP i klassrummet. Hela läsåret 2018-2019!

  Workshop i klassrummet om film, medier och information. Att fördjupa sig i rörliga bilder är ett sätt att lära sig ett samtida globalt språk, tillgodogöra sig kunskap och stimulera till ett mediekritiskt tänkande. Genom att arbeta med MIK (= Medie- och informationskunnighet får eleverna förmåga att finna, analysera, kritiskt värdera och skapa information i olika medier och kontexter. Årskurs 7 erbjuds filmworkshops med FilmCentrum.

  Kategorier: Botkyrkas kulturella allemansrätt, Workshops, Kulturgaranti, Film/mediaskapande
  Målgrupper: Årskurs 7
  Lokal: I ert klassrum
 • Apan - dansföreställning med animerad film. Vårterminen 2019.

  Apan - dansföreställning med animerad film. Vårterminen 2019.

  Apan är äventyrlig och kvick, emellanåt lite för nyfiken för sitt eget bästa. Full av upptåg klättrar hon i träd, ibland blir det kaos, ibland kalas. Visst kan vi alla känna igen oss i apan? Kom och hälsa på apan i djungeln! Idé och koreografi: Helena Davidsson Nordelius Animation: Helene Berg Produktion: HDN Studio

  Kategorier: Dans, Botkyrkas kulturella allemansrätt
  Målgrupper: Förskoleklass, Förskola från 3 år
  Lokal: Folkets hus i Hallunda
  Tillfällen:

  4st tillfällen under perioden 26/3 2019 - 27/3 2019

 • Marmelad - en dansföreställning från 2 år. I Tumba.

  Marmelad - en dansföreställning från 2 år. I Tumba.

  Marmelad är en mumsig, sensorisk föreställning om att mötas, vändas och röras runt. Med poetiska rörelser, mjuk cirkus och Fellinimusik dansar våra två vitklädda figurer. Tillsammans med publiken utforskar de världen genom kropp, öga, känsla och smak. Vad kan marmelad vara? Är det körsbär, päron, fikon, mynta, upp och ner, tillsammans eller inuti? Claire Parsons har ett lekfullt och elegant rörelsespråk som skapar komik och väcker känslor och stämningar. Hon har koreograferat för opera och teater och skapar sedan 2006 framför allt föreställningar för ung publik. Detta är hennes första produktion för alla från 2 år.

  Kategorier: Dans, Botkyrkas kulturella allemansrätt
  Målgrupper: Förskola, Förskola från 2 år
  Lokal: Tumbascenen
  Tillfällen:

  4st tillfällen under perioden 28/3 2019 - 29/3 2019

 • Tumba bruks museum: två skolprogram i kombination

  Tumba bruks museum: två skolprogram i kombination

  Besök den unika miljön vid Tumba bruk. På museet kan klassen få delta i två skolprogram; Vad är ett papper och Livet på Tumba bruk.

  Kategorier: Botkyrkas kulturella allemansrätt, Hogslaby/kulturhistoria
  Målgrupper: Årskurs 2, Årskurs 3, Årskurs 4, Årskurs 5, Årskurs 6, Årskurs 7, Årskurs 8
  Lokal: Tumba bruksmuseum
  Tillfällen:

  14st tillfällen under perioden 12/9 2018 - 1/4 2019

 • KOREOGRAFIN - interaktiv ljudupplevelse med rörelse. Vårterminen 2019.

  KOREOGRAFIN - interaktiv ljudupplevelse med rörelse. Vårterminen 2019.

  KOREOGRAFIN utforskar världen genom rörelse och undersöker hur sättet vi rör oss kan påverka vad vi tänker, ser och känner. Detta är en fantastisk möjlighet till rörelse och dans som engagerar eleverna. KOREOGRAFIN är en interaktiv föreställning för barn, unga och vuxna som bygger på medverkan, där varje deltagare får ett par hörlurar på sig. I hörlurarna guidar en röst som säger hur deltagarna ska röra sig, förhålla sig till sin egen kropp och relatera till varandra. Det är med andra ord inga dansare på scenen utan det är publiken som skapar KOREOGRAFIN tillsammans.

  Kategorier: Dans, Botkyrkas kulturella allemansrätt, Workshops, SKAPANDE SKOLA 2018-19
  Målgrupper: Årskurs 4, Årskurs 5, Årskurs 6, Årskurs 7
  Lokal: Folkets hus i Hallunda
  Tillfällen:

  3st tillfällen under perioden 4/4 2019 - 5/4 2019

 • Unga Klara: "För att jag säger det". Vårterminen 2019.

  Unga Klara: "För att jag säger det". Vårterminen 2019.

  För att jag säger det (Urpremiär) Målgrupp: 3-5 år Unga Klara tar sig an childism - diskriminering och fördomar mot barn! Barn är den grupp i samhället som har minst makt över sina egna liv. Synen på barnet är att det ska växa upp och bli färdig människa. Barndomen är en parentes, vuxenheten är norm. Att vara barn är att snart bli vuxen. Varför ser vi inte barnet som en fullvärdig människa? Alla vuxna har varit barn.

  Kategorier: Botkyrkas kulturella allemansrätt, Teater
  Målgrupper: Förskola, Förskola från 3 år
  Lokal: Folkets hus i Hallunda
  Tillfällen:

  2st tillfällen under perioden 8/4 2019 - 8/4 2019

 • Unga Klara: "Girls Will Make You Blush". Vårterminen 2019.

  Unga Klara: "Girls Will Make You Blush". Vårterminen 2019.

  Girls Will Make You Blush (Nypremiär) Målgrupp: 13 år och uppåt Girls will make you blush! är en kombinerad dans- och teaterföreställning och koreograferas/regisseras av duon Mari Carrasco & Gustav Deinoff. En energisk, fartfylld, väldigt humoristisk föreställning där vi pratar högt och skamlöst, fritt från pekpinnar om allt det som rör sig i huvud och kropp på tjejer i puberteten. Vi går rakt på sak, avdramatiserar, dissekerar och detaljstuderar, med humor och allvar, känslomässigt och pragmatiskt men aldrig någonsin mästrande eller förmanande. Vi vill upphöja puberteten och kvinnoblivandet till det viktigaste och mest angelägna ämne som man överhuvudtaget kan komma att tala om. Vi skapar en miljö där tjejer och killar kan diskutera tjejers pubertet som en självklarhet. WE’RE NOT SORRY – WE’RE THE MOTHERFUCKING GIRLS

  Kategorier: Botkyrkas kulturella allemansrätt, Teater
  Målgrupper: Gymnasium, Årskurs 7, Årskurs 8, Årskurs 9
  Lokal: Folkets hus i Hallunda
  Tillfällen:

  1st tillfälle den 9/4 2019

 • Barn i stan - upptäck historien på Skansen. Vårterminen 2019.

  Barn i stan - upptäck historien på Skansen. Vårterminen 2019.

  Med stöd av sagans värld, och med utgångspunkt i barnens perspektiv besöker vi staden. Hur bodde barnen? Vad lekte de? Vad hade de för kläder? Fanns det lekplatser och djur?

  Kategorier: Botkyrkas kulturella allemansrätt, Utställningar & visningar, Hogslaby/kulturhistoria, SKAPANDE SKOLA 2018-19
  Målgrupper: Årskurs 1, Årskurs 2, Årskurs 3, Förskoleklass
  Lokal: Skansen
  Tillfällen:

  15st tillfällen under perioden 8/10 2018 - 10/4 2019

 • Unga Klara: "X". Vårterminen 2019.

  Unga Klara: "X". Vårterminen 2019.

  Unga Klara - Sveriges nationalscen för barn och unga gästspelar i Botkyrka under vecka 15. X (nypremiär) är en föreställning om att leva i Sverige idag, med utgångspunkt i att även Sverige har en kolonial och rasistisk historia - att Sverige har agerat med likgiltighet, fördömt och uteslutit och skoningslöst delat upp människor. Sverige har exploaterat landområden och tagit sig rätten att äga människor. X handlar också om den delen i dig som är rädd och ängslig. X kan ge dig tröst och stöd. X kan störa och oroa dig. X närmar sig vår tids kanske mest angelägna fråga: Hur lever vi med varandra? Med humor, svärta och sorg skakar X om och förändrar din blick på världen.

  Kategorier: Botkyrkas kulturella allemansrätt, Teater, SKAPANDE SKOLA 2018-19
  Målgrupper: Gymnasium, Lärare, Årskurs 9, Fritidsledare
  Lokal: Folkets hus i Hallunda
  Tillfällen:

  2st tillfällen under perioden 10/4 2019 - 11/4 2019